Gjennomført kurs
Gjennomført kurs våren 2024
Høstens kurs 2024
Vi planlegger nå høstens kurstilbud.
Prestegården skal males
Hovedhuset skal tilbake til opprinnelig fargesetting.
Rødlisteteknikker
Stemningsbilder fra høstmøtet 18. oktober.