Vev-forum Vev-forum

I januar starter vi opp et forum for vev-interesserte. Dette skal være en lokal interessegruppe med forankring i Asker Husflidslag. Tilbudet går til alle medlemmer, men vil være rettet mot de som kan veve - mye eller bare litt.

Vi ser for oss at det opprettes en lukket gruppe på Facebook. Denne kan brukes til møteinnkallinger og annen relevant informasjon, men kan også brukes av medlemmene på samme måte som «Veving»-siden og andre grupper.

Men vi ønsker også fysiske møter, og planlegger å møtes én gang i måneden.


Vi håper at et slikt forum kan gjøre at vi vevere blir bedre kjent, at vi kan hjelpe hverandre rent praktisk med påsveiping og andre utfordringer og at vi kan inspirere hverandre og utveksle erfaringer.
Medlemskap i gruppen vil gi tilgang til bruk av rennebom og vårt bibliotek.

Medlemmene vil også kunne benyttet Prestegården til møter, de vil få tilbud om teorikurs og relevante foredrag, utstillinger etc.
Medlemskap i gruppen er foreløpig gratis.


For å komme i gang inviterer vi til oppstartsmøte onsdag 31.januar kl.18-20, i våre lokaler på Asker Prestegård.

Til dette første møtet ber vi om påmelding.
Gå til «Kurspåmelding» på vår hjemmeside; askerhusflid.no eller trykk på linken nedenfor. Møtepåmeldingen ligger helt nederst på siden.


Møtepåmelding.