Ung Husflid

 

TILBUD TIL BARN OG UNGDOM I ASKER HUSFLIDSLAG


Ung Husflid er et tilbud til barn og unge i alderen 7 - 18 år som er medlem i Asker Husflidslag. I samarbeid med våre instruktører får barn og unge et innblikk i forskjellige husflids- og håndverksteknikker, lære om materialvalg og utstyr som trengs for å utøve teknikkene. Vi legger vekt på å gi deltakerne et allsidig tilbud, og har ofte to aktiviteter på hvert møte. 
Møtene arrangeres én onsdag i måneden.
Sted: Drengestua, Asker Prestegård (Kirkeveien 125).
Denne våren skal vi ha seks møter, og de blir delt opp i to grupper:
Gruppe 1 (de yngste deltakerene) kl.17.30-20.00.
10. februar, 10. mars, 14. april,19. mai og 2. juni.
Gruppe 2 (de eldste deltakerne) kl. 18.00-20.30
17. februar, 24. mars, 21. april, 26. mai, og 9. juni.

Deltagelse forutsetter medlemskap i Ung husflid (Norges husflidslag/Asker husflidslag). Dette koster kr 160,-/år. https://www.unghusflid.no/blimedlem. I tillegg kommer materialkostnader på kr.350 pr halvår.

Påmelding http://www.askerhusflidslag.no/kurspaamelding.aspx 

Ung Husflid Asker har sin egen Facebook side:
http:///www.facebook.com/unghusflidasker

 

Hva skjer denne uken?

Kurspåmelding