Oppdatering Covid-19 18. feb. 21 Oppdatering Covid-19 18. feb. 21


Til alle kursdeltakere og læringsverksted deltakere,


Asker Husflidslag utsetter oppstart av alle kurs og læringsverksted inntil videre.


Asker kommunes anbefaling er følgende:


Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. 


Fra 18. februar forholder Asker kommune seg i hovedsak til nasjonale regler (regler og anbefalinger). 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

Endringene fra 18. februar medfører for Asker bl.a. åpning av kjøpesentere og treningssentere, og det åpnes for skjenking av alkohol sammen med matservering på serverings- og skjenkesteder. 

Merk: Endringer fra tirsdag 23. februar, som bl.a. omfatter lettelser for barn og unge, skjenkestopp kl. 22.00 og fjerning av regler for fastmonterte seter på arrangementer (max 100). 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/


Vi oppdaterer hjemmesiden og Facebook fortløpende.


Kontoret har vinterferie uke 8. 


Salgsutstillingen på Hasselnøtten er stengt inntil videre.