Kontakt

Født (dag,mnd,år) 
Fornavn 
Etternavn 
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Mobil
E-post
Land
select
Melding
Telefon: 66 78 03 25
E-post: post@askerhusflid.no

Kontortid/Bunadsutstilling, kurs og informasjon
Åpningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 17.00, Onsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Stengt i alle skolens ferier og fridager

Medlemmenes salgsutstilling (ikke bunad og kurs)
Åpningstider: Tirsdag – Fredag: kl 12.00 - 16.00, Lørdag kl 11.00 - 15.00
Stengt i alle skolens ferier og fridager

Asker Husflidslag