Informasjon

HUSFLIDSMESSEN PÅ ASKER PRESTEGÅRD 26-28 NOVEMBER 2021

For å delta på vår årlige tradisjonelle Husflidsmesse før jul må du ha vært medlem i Asker Husflidslag i minst et år.
Nytt er at medlemmer av Hurum og Røyken Husflidslag kan søke om å få delta.
Man kan enten stå selv og selge sine varer, dele stand med en annen dersom man har få varer eller sjekke om muligheten for felles-bord hvor produktene blir solgt av våre vakter. 
OBS! For å kvalitetssikre varene, ønsker komiteen på forhånd å se alle deltagers produkter, likeens må dere som har vært med tidligere, levere inn dersom dere har helt nye, annerledes varer.
For å gi dere en forutsigbarhet, ønsker vi at dere innen 30.09.2021 leverer inn på kontoret et eksemplar av hvert enkelt produkt. 
Kvalitetskomiteen vil se på produktene og gi tilbakemelding. 

Deltagergebyr er kr. 150,- Ta kontakt med kontoret for betalingsinformasjon.