Husflidsmessen 2023 Husflidsmessen 2023

En svært vellykket husflidsmesse på Asker Prestegård er gjennomført takket alle våre leverandører og gode medhjelpere.
En takk til kontoret, messekomiteen og alle de frivillige som har deltatt før, under og etter messen.
Vi gleder oss til neste års husflidsmesse.