Husflidsmesse på Prestegården Husflidsmesse på Prestegården

Fra i å blir husflidsmessen arrangert på Prestegården.
Det er nytt for alle, også for oss som er arrangører. Men vi tror det blir både fint og hyggelig, og stor stas å ha det i egne lokaler.
Vi minner om at fristen for innlevering av produkter er 30.sesptember. Se egen fane.