Ledig vikariat på kontoret
Søknadsfrist snarest.
Vev-forum
Vi starter opp nettverk for vevere i Asker husflidslag.
Temamøte 14. februar - pjoning
Temamøte 14.02.23 kl. 18-21.00 Prestegården - Vi pjoner igjen!
Årsmøte 2024
Årsmøte: onsdag 6. mars 2024.
Raviolikurs
Lær å lage ravioli.
Rødlisteteknikker
Stemningsbilder fra høstmøtet 18. oktober.