Årsmøte 2024 Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 blir avholdt på Asker Prestegård - hovedhuset.
Onsdag 6.mars kl.18:00

Saker til årsmøtet må sendes inn innen 14.januar 2024.
Sendes til post@askerhusflid.no

/Filer/Aarsmotedokumenter/2024/Årsmelding 2023 original utsending.pdf