Vårmøte 23. april 2020 Vårmøte 23. april 2020

Velkommen til vårmøte torsdag 23.april kl19.00 Vi får besøk av Ann Kristine Balto. Hun er lektor i realfag, men også en etablert kunstner. Hennes spesialitet er tinntrådarbeid, som er en gammel samisk tradisjon. Hun skal fortelle om teknikken og tradisjonen, og vise oss noen av arbeider sine.