Ung Husflid

TILBUD TIL BARN OG UNGDOM I ASKER HUSFLIDSLAG


Ung Husflid er et tilbud til barn og unge i alderen 7 - 18 år som er medlemmer av Asker Husflidslag. I samarbeid med våre instruktører får barn og unge et innblikk i forskjellige husflids- og håndverksteknikker, lære om materialvalg og utstyr som trengs for å utøve teknikkene.

 

Vi legger vekt på å gi deltakerne et allsidig tilbud og har ofte to aktiviteter på hvert møte.

denne høsten skal vi ha fem møter;

28.august,

25. september,

23. oktober,

13. november

4. desember

Møtene varer fra kl. 17.30 - 20.00, på Drengestuen, Asker Prestegård. Drengestuen er det lange røde huset som ligger innerst på tunet. 

Datoene for medlemsmøtene finner dere også under faste aktiviteter i programmet.

Påmelding til kontoret på e-post til http://www.askerhusflidslag.no/kurspaamelding.aspx eller tlf: 66780325.

Giro på materialkostnader kr 300,-, for ½ år. Dersom du ikke er medlem i Ung husflid blir dere belastet med kr. 160,- i tillegg til materialkostnaden. Ønsker du å bli medlem, ta kontakt med kontoret for eget innmeldingsskjema, eller gå inn på www.unghusflid.no/blimedlem. Barnemedlemmer får rabatt på sommeraktivitetene "Kreativ Sommeruke" som holdes første og siste uke av skolens sommerferie.