Tresløyd læringsverksted Tresløyd læringsverksted

3 skrin laget av Helge Semb på tresløyd læringsverksted.

Skrinene er variasjoner i bjørk - sur, masur og flamme.