Studieringer

Studieringer er et tilbud til alle som kan arbeide selvstendig inne de forskjellige fag, og ønsker å fordype seg mer i teknikkene. Det er ingen lærer i studieringene, men man inspirerer hverandre og utveksler erfaringer. Pris ()* gjelder medlemmer.

 

101 Tæger Start 08.01.19

Hver 3. tirsdag fra 10-14 på Drengestua

Pris kr. 290,- (218,-)* 5 ganger

102 Knipling Start 21.01.19

Hver 3. mandag fra 10-14 på Drengestua

Pris kr. 290,- (218,-)* 5 ganger

103 Flatvev start 08.01.19

Hver 3. tirsdag fra 10-14 på Asker Prestegård

Pris kr. 1.050,- (788,-)* 7 ganger

105 Billedvev start 28.01.19

Hver 2. mandag fra kl. 17:30-20:30 Drengestua. Pris kr. 261,- (196,-)* 6 ganger

106 Spinning start 07.01.19

1 mandag pr. mnd. fra kl. 10-14 Drengestua

Pris kr. 290,- (218,-)* 5 ganger

107 Strikke/hekle start 31.01.19

Hver 3. torsdag fra 18-21 på Drengestua

Pris kr. 216,- (196,-)* 6 ganger

109 Rosemaling start 08.01.19

Hver 2. tirsdag fra 10-15 på Drengestua

Pris kr. 580,- (435,-)* 8 ganger

111 Bokbinding start 14.01.19

Hver 2. mandag fra 18-21 på Drengestua

Pris kr. 348,- (261,-)* 8 ganger

112 Bunad start 10.01.19

Hver torsdag fra 10:30-13.30 på Asker Prestegård. Pris kr. 435,- (326,-)* 10 ganger

113 Treskjæring start 10.01.19

Hver torsdag fra 18-21 på Solvang skole

Pris kr. 522,- (391,-)* 12 ganger

114 Treskjæring start 08.01.19

Hver tirsdag fra 10-21 på Solvang skole

Pris kr. 522,- (391,-)* 12 ganger

115 Kniv start 09.01.19

Hver 2. onsdag fra 18-21 på Solvang skole

Pris kr. 305,- (228,-)* 7 ganger

116 Skinnfell start 07.01.19

Hver 2. mandag fra 18-21 på Drengestua

Pris kr. 305,- (228,-)* 7 ganger

118 Broderi start 15.01.19

Hver 2. tirsdag fra kl. 18-21 på Hasselnøtten

Pris kr. 435,- (326,-)* 10 ganger

119 Toving start 05.09.19

1 torsdag pr. mnd. fra 10-15 på Drengestua

Pris kr. 362,- (272,-)* 6 ganger

120 Nisser/dukker start 15.01.19

Hver 2. tirsdag fra 18-21 på Mellom-Nes skole

Pris kr. 261,- (196,-)* 6 ganger

121 Skinnfell start 14.01.19

Hver 2. mandag fra 18-21 på Drengestua

Pris kr. 348,- (261,-)* 8 ganger

122 Sølvarbeid start 09.01.19

Hver onsdag fra 18-21 på Solvang skole

Pris kr. 609,- (456,-)* 10 ganger

123 Tresløyd start 13.02.19

Hver onsdag fra 14-17 Nesbru videregående skole

Pris kr. 435,- (326,-)* 10 ganger 

Hva skjer denne uken?