Kurs 15 Bunad søm og broderi

Kursstart: Torsdag 13.09.2018 
Sted: Asker Prestegård
Kurslærer: Irene Ødegården
Varighet: 10 ganger (30 timer) 
Tidspunkt: Torsdager 18:00-21:00 
Kursavgift: kr. 2.400,- (-10% rabatt for medlemmer)

Brodering, montering, omsøm, reparasjon etc. av damebunader. 
Ikke buandskjorter i hvitsøm (se kurs 10)

Hva skjer denne uken?

Kurspåmelding