Kurs 14 Bunad søm og broderi

Kursstart: Mandag 10.09.2018 
Sted: Asker Prestegård
Lærer: Barbro T. Storlien 
Varighet: 10 ganger (30 timer) 
Tidspunkt: Mandager 18.00-21.00 
Kursavgift: kr. 2.400,- (10% rabatt for medlemmer)

Brodering, montering, omsøm, reparasjon etc av forskjellige bunader (ikke Askerbunadene og fantasistakk). 
Deltakere må skaffe materialpakker med mønster, broderiplansjer og sømforklaring
Du bør ha sømkunnskap for å delta på kursene. Regn med hjemmearbeid. 

Hva skjer denne uken?

Kurspåmelding