Asker Prestegård Asker Prestegård

Status Prestegården, januar 2018

Asker husflidslag har nå signert leiekontrakt med Opplysningsvesenets fond (OVF) om leie av Asker prestegård.

I leieavtalen inngår hovedhuset, drengestua, stabburet, lysthuset og hagen.

Samtidig har vi inngått avtale med Asker kommune om økonomisk støtte. Denne støtten er helt avgjørende for at vi har kunnet inngå denne avtalen.

I løpet av desember er både hovedhuset og drengestua blitt pusset opp og rengjort. I tillegg er det lagt inn ny belysning, så det skal bli godt arbeidslys for oss som skal være der.

Like før jul ble så alle vevene flyttet fra drengestua til hovedhusets 2.etg. Resten av møbler og annet inventar som har vært plassert både i Ut-i-solen-stua og andre steder, ble flyttet i begynnelsen av januar, og er nå på plass.

Siste helg ble alt pakket ut og ryddet på plass, møbler ble vasket, gardinger hengt opp, og montering av vevene pågår for fullt.

Så nå er det straks klart!

Hele flytteprosessen har gått så og si helt knirkefritt, takket være Driftskomiteen som har gjort en kjempejobb. Stor takk til dem!

Nå gjenstår det «bare» å ta huset i bruk.

Kurs og ringledere er invitert til orienteringsmøte tirsdag 9.januar, for at de før oppstart skal gjøre seg kjent med huset og nye lokaler.

Det vil også selvfølgelig bli arrangert åpent hus for alle medlemmer og andre interesserte, men her er dato ikke fastsatt.

Informasjon kommer når datoen er klar.

Hilsen styret.


Status Prestegården, desember 2017.

Det går fremover, og det går i riktig retning!

Noen har sikkert lagt merke til at det er gjort endringer ved avkjørselen til Kirkeveien. Dette er etter pålegg fra Veivesenet, som ønsket å legge trafikken litt bort fra lysthuset. Detter er ferdigstilt og godkjent.

I hovedhuset foregår det oppussing og oppgradering nesten over alt.

Noen av veggene trengte et nytt malingsstrøk, og det har de fått. Nå er det gulvene som «får gjennomgå». Det både slipes og lakkes.

Asker Elektriske holder på å installere flere stikkontakter og lysarmaturer, for å få godt nok lys til våre aktiviteter. Ikke helt enkelt i et gammelt, fredet hus, der det er begrensninger på hva vi kan gjøre, og der ikke noe er helt i vater.

Det kommer ny oppvaskmaskin på kjøkkenet, og den gamle flyttes til Drengestua.

Der blir det også litt oppussing, bl.a. med ny komfyr og benkeplater på kjøkkenet, så det skal bli vesentlig mer funksjonelt. I tillegg blir gulvene i Drengestua også malt/lakkert, og lysarmatur oppgradert.

 

Det skal også installeres brannvarslere og røykdetektorer i hele huset, og det vil bli utarbeidet informasjonsmateriale så alle vet hva de skal gjøre hvis uhellet er ute.

 

Vi hadde planlagt at vevene skulle flyttes fra Drengestua til hovedhuset andre helgen i desember.

Det gikk ikke, dessverre. Håndverkerne er ikke ferdig, og lakkede gulv er ikke ferdig herdet. Ny dato er ikke satt.

Driftskomiteen for prestegården har full kontroll, og alt i alt ser det lovende ut. Vi er nå (nesten) helt sikre på at vi blir klare til å starte opp kursvirksomheten i januar i Asker prestegård.

I alle fall klare nok til at det fint skal gå an å holde kurs der.

 

Hilsen styret.


Status Asker Prestegård ultimo november 2017
Arealdisponering for Asker Prestegård

Styret har vedtatt en arealdisponering for Asker prestegård.Det betyr at vi nå har vedtatt en plan for hvordan vi, i alle fall første halvår, skal disponere hovedhuset, drengestua og stabburet.Vedtaket er en overordnet disposisjon, som gir studiekomiteen og studieleder retningslinjer for hvor de ulike kurs og ringer skal plasseres. 

Hovedhuset:

Første etasjeskal primært brukes til bunad. Søm og kurs.Her er det i tillegg kjøkken, og det blir avsatt plass til et pauserom.Det blir et lite bibliotek, og det blir plass til å stille ut arbeider fra hele vårt repertoar.I første etasje er det også en storstue som vil bli benyttet til felles arrangementer.

Andre etasjeblir avsatt til veving. Kurs og ringer. Alle vevstolene flyttes hit.

Drengestua:

 

Alle andre kurs og ringer.

Stabburet:

Kommer i første omgang kun til å bli brukt som lager. 

For orden skyld: enkelte kurs og ringer blir ikke flyttet til prestegården, men fortsetter på Hasselnøtten eller ulike skoler. Enten etter eget ønske, eller pga verktøy og utstyr som vi ellers ikke har tilgang til.I tillegg kan nevnes at vi prøver å få til en enkel oppgradering av drengestua, spesielt kjøkkenet.Dette er nytt og spennende, og det er stor sannsynlighet for at det kommer endringer etter hvert. Vi må jo gjøre oss kjent med huset, og finne ut hva som fungerer!Vi håper på alles velvilje, og at vi sammen kan gjøre dette til vårt hus.

 

Hilsen styret.


Status Asker Prestegård ultimo oktober 2017 

Det er nå besluttet av Asker husflidslag skal til prestegården. Det gjenstår enda noen detaljer i avtalen, men kontrakten kan snart signeres. Noe oppussings- og vedlikeholdsarbeid skal foretas, og i tillegg venter vi på å få godkjent bruksendring, og dermed grønt lys for innflytting. Vi opplever et svært godt samarbeid med både Opplysningsvesenets Fond, som er huseier og Asker kommune, og vi er sikre på at vi skal få til en god avtale. Planen er at vi skal være i hus før vi starter kursene i januar/februar 2018! For å klare dette, har vi nedsatt en Driftskomité som skal ta seg av alt det praktiske i forbindelse med flytting og etablering av ny «base». Komiteen består av 4 personer, Sidsel Eidsvold, Jorunn Sørensen, Margit Hoen og Elin Flaaten. Disse skal, med støtte fra alle de trenger støtte fra, skaffe seg oversikt over alt som skal gjøres, alt vi trenger av møbler, utstyr og inventar, hva vi allerede har og hvor det befinner seg. De skal lage en plan for selve flyttingen, og ikke minst skal de lage et forslag til romfordeling – altså hvilke aktiviteter som skal være hvor. Dette vil bli forelagt styret for godkjenning. Det er ikke til å legge skjul på at det kommer til å bli en krevende prosess, og for å få til alt dette er det helt avgjørende med kartlegging. Det blir derfor sendt ut forespørsel til alle kurs- og ringledere om de enkelte aktiviteters behov, og det går også ut forespørsel til alle medlemmer om hva den enkelte kan bidra med. Vi håper at mange har tid og lyst, for dette er en historisk begivenhet og starten på et nytt kapittel for Asker husflidslag. Styret.