Årsmøte

Årsmøte dokumenter.
Her finner du relevante dokumenter i forbindelse med Asker Husflidslags årsmøte.

/Filer/Aarsmotedokumenter/2020/ÅRSMELDING ASKER HUSFLIDSLAG 2019 - original.docx
/Filer/Aarsmotedokumenter/2020/Nytt resultatregnskap oppdatert.pdf
/Filer/Aarsmotedokumenter/2020/Ny balanse 2019 oppdatert.pdf
/Filer/Aarsmotedokumenter/2020/Noter til regnskap 2019 oppdatert.pdf
 /Filer/Aarsmotedokumenter/2020/Protokoll 2020 signert.pdf
/Filer/Aarsmotedokumenter/2020/Protokoll signert ekstraordinært årsmøte.pdf

 


Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til verv i styret og forskjellige komiteer i husflidslaget.
Forslag kan sendes på e-post til valgkomiteen ved: elin@nordenstam.eu innen 31. januar.